Holistisk hälsaSå här i sommartid är det enkelt att beundra naturens skönhet och förträfflighet. Efter vinterns sömn och naturens vila är träd som slår ut och knoppar som blommar ren och skär magi. Naturen är så himla fiffig! 

Det vi ofta glömmer bort är att även vi människor är en del av naturen och att även vi människor är så himla fiffiga. Vi har dock en tendens att leva i tron att vi tillhör en egen sfär, att vi tillhör en annan natur.

När vi så hemsöks av fysiska eller mentala krämpor kan vi inte längre ducka för att även vi är en del av naturen. Det kan vara en svårmanövrerad axel, en övertrött rygg, knäppa knän, smärtsam ångest eller förvirrande stressymptom som begränsar livet på många plan. Där och då behöver vi förstå att vi lever under samma lagar som allt annat levande. Där och då behöver vi lyfta blicken och betrakta oss själva ur ett holistiskt perspektiv. Vi är summan av alla våra separata delar och vår helhet påverkas ständigt av den miljö vi vistas i.

Som kroppsterapeut väljer jag att möta och se dig som en tredimensioinell varelse.
Du är så mycket mer än stress eller huvudvärk, en öm rygg eller en stel axel.
Du är en av naturen skapad individ med en kropp, en själ och ett medvetenade.
Du lever i en komplex värld tillsammans med andra komplexa varelser.
Evolutionen och dina förfäder och dina förmödrar har format dig till den du är idag.
Du är unik, men du lyder samtidigt under naturens lagar.

ANANS MANNA möter dig på ett sakligt, metodiskt och professionellt sätt.
Jag hjälper dig att se den större bilden av den du är.
Tillsammans utforskar vi det naturen vill berätta för dig.
Där min kompetens begränsas, lotsar jag dig vidare till medmänniskor i mitt nätverk med kompletterande förmågor.

Holistisk hälsa handlar för mig om att se detaljer som delar av något större.
Kroppsliga och mentala obalanser är rubbning av rytm och flöde. 
Allt i naturen hör ihop och du mår bäst om du får vara en betydelsefull del av en större helhet.