SAMTAL.

Ibland känns livet svårt att hantera på grund av stress, utmattning eller någon form av kris. Då kan det vara hjälpsamt att prata med någon som kan lyssna och erbjuda användbara verktyg.

Vad behöver du för att må bra eller bättre?
Jag erbjuder dig möjligheten att stanna upp och se över ditt mående ur ett helhetsperspektiv.
Syftet är att skapa medvetenhet och förståelse för den rådande situationen, så att du kan göra val som leder till förbättrad hälsa och ökat välmående på kortare och längre sikt.

Jag är SAMTALSTERAPEUT under utbildning (steg 1, men har mer än tjugo års erfarenhet av motiverande och coachande samtal som gymnasielärare och kropps- och yogaterapeut.