SAMTAL.

Jag erbjuder dig här en möjlighet att stanna upp och se över ditt mående ur ett helhetsperspektiv: kropp, själ och sinnen hör ihop och bör behandlas som en helhet.

 - Vad behöver du för att må bra?

Jag lyssnar, ställer frågor när jag behöver och hjälper dig att strukturera dina funderingar.
MÅLET med samtalet är att skapa medvetenhet och förståelse för den rådande situationen, så att du kan göra val som leder till förbättrad hälsa och ökat välmående på kortare och längre sikt.

OM du hellre vill samtala över telefon/ digitalt så går det att lösa.